(0)

Trọn bộ 4 camera thân HikVivision 2.0MP

- 04 Camera HD-TVi thân ngoài trời HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 4 camera Dome HikVision 2.0MP

- 04 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 4 camera thân HikVision 1.0MP

- 04 Camera HD-TVi thân ngoài trời HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 4 camera Dome HikVision 1.0MP

- 04 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 8 camera thân KBVision 2.0MP

- 08 Camera HD-CVi bán cầu ngoài trời KBVISION KX-2001C4   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 8 camera dome HikVision 1.0MP

- 08 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 8 camera thân HikVivision 2.0MP

- 08 Camera HD-TVi thân ngoài trời HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 8 camera thân HikVision 1.0MP

- 08 Camera HD-TVi thân ngoài trời HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 8 camera Dome HikVivision 2.0MP

- 08 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 6 camera Dome HikVivision 2.0MP

- 06 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 6 camera thân HikVivision 1.0MP

- 06 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 6 camera thân HikVivision 2.0MP

- 06 Camera HD-TVi thân ngoài trời HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 6 camera Dome HikVision 1.0MP

- 06 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 2 camera thân HikVision 2.0MP

- 02 Camera HD-TVi thân ngoài trời HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 2 camera Dome HikVision 2.0MP

- 02 Camera HD-TVi bán cầu trong nhà HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 2 camera thân HikVision 1.0MP

- 02 Camera HD-TVi thân ngoài trời HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                     ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 2 camera Dome HikVision 1.0MP

- 02 Camera HD-TVi bán cầu ngoài trời HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP   + Độ phân giải: 1.0 Megapixel                                                   ...

Xem chi tiết

Trọn bộ 2 camera Dome KBVision 2.0MP

- 02 Camera HD-CVi bán cầu KBVISION KX-2002C4   + Độ phân giải: 2.0 Megapixel                                                           ...

Xem chi tiết

Giải Pháp Lắp Đặt Camera Cho Trường Học

Trường học là một nơi nghiêm chỉnh giáo dục các mầm non của đất nước. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi các vấn đề như trộm cắp, phá hoại, và bạo lực học đường. Vì vậy việc lắp đặt...

Xem chi tiết

Camera giúp chủ nhà bắt được người giúp việc trộm tiền và vàng

Với đời sống kinh tế ngày một phát triển thì những người phụ nữ hiện đại cũng tất bật ra ngoài kiếm tiền, không có thời gian làm việc nhà và trông nom con cái, vì vậy họ thường thuê...

Xem chi tiết